DESPRE NOI - SERVICII - ONORARII - CONTACT

Cabinetul nostru de avocatura va ofera urmatoarele servicii:

  Servicii de avocatura pentru persoane juridice :
 • - dreptul societar: formalitati pentru infiintarea si/sau modificarea societatilor comerciale, asistarea societatilor in activitatea curenta, asistenta in pregatirea si derularea Adunarilor generale, majorari si reduceri de capital social, schimbari de sediu; numiri si revocari de administratori si cenzori, obtinere de avize si autorizatii, procedura somatiei de plata.
 • - dreptul comercial: redactarea contractelor comerciale, asistare si participare la negocierea si incheierea tranzactiilor comerciale precum si asistare si reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata.
 • - dreptul fiscal: asistenta si reprezentare permanenta in fata Fiscului, a Garzii Financiare, a Directiei Finantelor Publice si a Administratiei Financiare Locale, consiliere privind TVA, taxele si impozitele.
 • - dreptul civil: asistare la redactarea si incheierea contractelor civile speciale, reprezentarea drepturilor reale si stingerea obligatiilor contractuale, executari silite, infiintari asociatii si fundatii.
 • - servicii paralegale: identificarea si atestarea partilor si a continutului actelor, contactarea potentialilor parteneri pentru derularea unei afaceri, verificari de bonitate, servicii complete de carte funciara.

  Servicii de avocatura pentru persoane fizice:
 • - dreptul penal: asistenta si reprezentare permanenta in fata instantelor locale pentru diverse litigii sau infractiuni.
 • - dreptul civil: asistare si reprezentare la redactarea contractelor civile speciale, la redactarea testamentelor si a actelor de donatie, la stingerea obligatiilor contractuale, in materia drepturilor reale si a partajelor succesorale.
 • - dreptul familiei: asistenta si reprezentare in divorturi, incredintare minori si partaje.
 • - servicii paralegale : identificarea si atestarea partilor si a continutului actelor, infiintari asociatii si fundatii, servicii complete de carte funciara, consultatii pe diverse teme.


Pentru clientii nostri persoane fizice sau juridice, facilitam relatia cu diverse institutii publice si diverse firme specializate (experti contabili, notari, executori judecatoresti).
SERVICII JURIDICE
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Oferim in mod regulat consultanta clientilor corporativi cat si managerilor cu privire la intregul spectru al problemelor legate de administrarea afacerilor comerciale. Aspecte legate de managementul deciziilor in operatiuni curente, reprezentare in adunari ale asociatilor sau actionarilor, evaluarea si minimizarea riscurilor legale si probleme de dreptul muncii, sunt doar cateva din aspectele de management si administrare supuse atentiei noastre.